logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OGÓLNE
minus Informacje podstawowe
minus Forma i podstawa prawna
minus Organizacja
plus Przedmiot działalności i kompetencje
plus Organy i ich kompetencje
minus Struktura własności
 MAJĄTEK/MAJĄTEK PUBLICZNY
minus Majątek
minus Dochody i straty
minus Pomoc publiczna
minus Dług i ciężary publiczne
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Stanowienie aktów publiczno-prawnych
minus Stan realizacji spraw
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
 INNE DANE PUBLICZNE
minus Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
minus Kontrole w Spółce
minus Dostęp do informacji publicznych nie udostępnionych w biuletynie
 INFORMACJE TECHNICZNE
minus Instrukcja korzystania z biuletynu
minus Osoby redagujące biuletyn
A A A


INFORMACJE TECHNICZNE > Instrukcja korzystania z biuletynu

Użytkownik może wyszukiwać potrzebne informacje w następujący sposób:

1)      korzystając z wyszukiwarki

2)      korzystając z tematycznego menu

 

WYSZUKIWARKA

Przepisy prawa narzucają konieczność implementacji mechanizmy wyszukiwawczego. Wyszukiwarka, udostępniona poprzez górną belkę, po prawej stronie, potrafi przeszukiwać treść wszystkich dokumentów wprowadzonych do BIP. Wyszukiwarka znajdzie te elementy, które zawierają zadany ciąg znaków.

UWAGA! Jeśli wprowadzimy wyraz z końcówką, a w tekście ma on inną końcówkę – nie zostanie odnaleziony, ponieważ wyszukiwarka zwraca jedynie te dokumenty, gdzie występuje dokładnie identyczny ciąg znaków. Dlatego też, chcąc na przykład wyszukać te dokumenty, które wiążą się z radą nadzorczą, należy w wyszukiwarce wpisać słowo

Ilość odwiedzin: 4027
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Frąszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20 11:29:52
Data udostępnienia informacji: 2006-03-20 11:29:52
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-16 12:56:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner