logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OGÓLNE
minus Informacje podstawowe
minus Forma i podstawa prawna
minus Organizacja
plus Przedmiot działalności i kompetencje
plus Organy i ich kompetencje
minus Struktura własności
 MAJĄTEK/MAJĄTEK PUBLICZNY
minus Majątek
minus Dochody i straty
minus Pomoc publiczna
minus Dług i ciężary publiczne
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Stanowienie aktów publiczno-prawnych
minus Stan realizacji spraw
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
 INNE DANE PUBLICZNE
minus Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
minus Kontrole w Spółce
minus Dostęp do informacji publicznych nie udostępnionych w biuletynie
 INFORMACJE TECHNICZNE
minus Instrukcja korzystania z biuletynu
minus Osoby redagujące biuletyn
A A A


Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna:

  • Akt Założycielski Spółki sporządzony w formie aktu notarialnego repertorium A Nr 9.849/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami.

Spółka działa w oparciu o przepisy prawne, a w szczególności:

  • ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t. z późniejszymi zmianami),
  • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Ilość odwiedzin: 8480
Nazwa dokumentu: Forma i podstawa prawna
Podmiot udostępniający: WPWiK Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Frąszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Frąszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-06-09 19:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-25 08:28:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner